Kvalita bez kompromisů

- konstrukce jednoúčelových strojů, linek a přípravků (montážní pracoviště a přípravky, poloautomatické a plně automatické stroje a linky)

- návrhy a vizualizace (návrhy řešení a jejich vizualizace, technické konzultace)

- tvorba technické dokumentace (3D modely, výkresy, schémata, layouty, návody, ...)

- pneuprojekty (pneumatická schémata strojů, vytipování prvků a jejich seznam)